23 3892
جوس های فروتیس هسپانیوی به کیفیت هسپانیا برای اولین بار در افغانستان
Name   محمود Date   Yesterday
Phone   0700371215 Province   Kabul
Company   شرکت امان محمود لمتید
Region   Taj Mahal ,Tora Baz Khan square, Shahr E Naw Kabul
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   Unspecified price Type  For Sale Category   Others
https://www.facebook.com/Aman-Mahmood-LTD-شرکت-امان-محمود-لمتید-852266161560754
جوس های فروتیس هسپانیوی به کیفیت اصلی از کشور هسپانیا با کوالتی نمر 1 و اعلی و بدون بوره و یا شکر یعنی با طعم های متفاوت خودی میوه برای اولین بار در افغانستان از طرف شرکت امان محمود لمتید وارد گردیده به قیمت مناسب عمده و پروچون به فروش میرسد و نمایندگی نیز پذیرفته میشود.
برای معلومات بیشتر بالای لینگ پیچ شرکت امان محمود لمیتد کلیک نماید و یا به شماره 0700371215 به تماس شوید.گرانو هیوادوالو د امان محمود شرکت د اسپانیا هیواد سخه په اروپایی کوالتی 1 لیتره بی شکری د میوی جوسان افغانستان ته را وارد کړی دی او خپلو هیواد والو ته یی په ارزانه قیمت وړاندی کوی.
آدرس :کندهار عزت قدرت تجارتی مارکیټ نوی سرک شاه جامع ته نژدی. دتماس شمیره 0706296072
آدرس: کابل شهرنو دطره باز خان سلور لاری. دتماس شمیره. 0700371215
23 3892