4400 5649
فروش عاجل یک باب سوپر مارکیت مجهز باسیستم محاسبه مالی کمپیوتری!
Name   ویس الدين محمد Date   2016-05-08
Phone   0779521441 Province   Kabul
Region   ارزان قیمت
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price   AFN Type  For Sale Category   Shops
سوپرمارکیت بلواسکای واقع بلاک دوازدهم شهرک ارزان قیمت، زیر آپارتمان رهایشی استار پلازا سر سرک عمومی دواد خان نبش کوچه سوم. نسبت ضرورت عاجل به قیمت مناسب به فروش میرسد.
4400 5649