4050 5641
ریلکس سنوکر کلپ
Name   عبدالواحد خالد Date   2016-05-07
Phone   0700146614 Province   Kabul
Region   پروان دوم، منزل دول حمام قلب آسیا. نزدیک پوهنتون کاردان،چهاراهی گل سرخ
Amtaa
Price  70,000 $ Type  For Sale Category   Shops
دارای 18 تخته های سنوکر و 5 اتاقهای خاص ( وی ای پی) کانتین مجهز با مسجدشریف و دارای پارکنگ بزرگ برای موترهایتان.
برای معومات بیشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید.
4050 5641