4494 5545
تولید انواع سنگ های مصنوعی با کیفیت بالا و طرح های مختلف
Name   دستگاه دیجیتال جوجه کشی مرغ Date   2016-05-02
Province   Kabul
Email  
Region   کابل، ناحیه 5، سرک کمپتی، ایستگاه مکتب
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   AFN Type  For Sale Category   Construction Material
شرکت سنگ مصنوعی آنتیک (سمنت پلاست)
تولید کننده انواع سنگ های مصنوعی از قبیل؛ نمای داخلی و خارجی، سنگ فرش، پله، پیزاره و...
انواع طرح های تولیدی این شرکت قرار ذیل می باشد:
1. طرح قاب عکسی و یا زنجیره ای؛
2. طرح چرمی؛
3. طرح خشتی؛
4. طرح پازیلی؛
5. طرح هلالی و یا پروانه ای؛
6. طرح ریگ چیلی؛
7. طرح دارابی؛
8. طرح خشین؛
9. انواع طرح های زینه؛
10. انواع طرحهای زیر زینه (ساده، طرح چوب و گل برجسته).

آدرس: کابل، ناحیه5، سرک کمپنی، ایستگاه مکتب، شرکت تولیدی صنگ مصنوعی آنتیک (سمنت پلاست)
شماره تماس: 0773728946
4494 5545