4227 5822
تحصیلات عالی در پوهنتون دولتی کشور هندوستان
Name   Hasibullah Masoudi Date   2016-05-19
Phone   0782625250 Province   Kabul
Region   آدرس : ده افغانان ، داودزی بزنز سنتر
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price   Unspecified price Type  Information Category   Education
دوکتورا ، لیسانس ، و دوره مکتب از صنف اول الی دوازده

به اطلاع تمام شاگردان و محصلین که علاقه مندی تحصیلات در کشور هندوستان را داشته باشند رسانیده میشود
که ثبت نام از صنف اول الی دوازده و تحصیلات عالی در رشته های ذیل جریان دارد.

اقتصاد که سالانه فیس آن (15000) افغانی
علوم سیاسی که فیس سالانه آن ( 15000) افغانی
روانشناسی که فیس سالانه آن ( 15000) افغانی
تجارت که فیس سالانه آن ( 15000) افغانی
کمپیوتر ساینس که فیس سالانه آن (75000) افغانی
وغیره رشته ها

ثبت نام از تاریخ 15 مارچ شروع شده و جریان دارد برای معلومات بیشتر به شماره داده شده به تماس شوید.
شماره تماس : 0782625250
آدرس : ده افغانان ، داودزی بزنز سنتر
4227 5822