4571 5468
ماشين آب ميوه دستي بدون برق
Name   احمد Date   2016-04-26
Phone   0771616099 Province   Kabul
Region   سفارش درب منزل
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  900 AFN Type  For Sale Category   Home Items
اين ماشين بدون برق بوده مخصوص آب انار تربوز مالته كينو أناناس و غيره ميوه هاي نرم ميباشد ساخت كشور هندوستان
برای معلومات بیشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید.
4571 5468