4246 5462
اولین نرم افزار جامع مدیریت مکاتب در افغانستان
Name   علی Date   2016-04-25
Phone   0788972463 Province   Whole Afg
Email  
Region   کابل
Amtaa
Price   Type  For Sale Category   Softwares
اولین و جامع ترین نرم افزار\\\" مدیریت مکاتب\\\" مطابق معیار وزارت معارف افغانستان کاملا بومی و ویژه افغانستان پس از یک سال کار وتلاش تیم فنی ما در \\\"شرکت خدمات تکنالوژی و معلوماتی جوانان وطن\\\" آماده فروش می باشد. جزییات بیشتر را از طریق فیسبوک شرکت پیگیری نمایید:
https://www.facebook.com/watanict
4246 5462