4290 5418
نیازمند وظیفه بصورت پارت تایم هستم i need a job part time
Name   Zakirhussain Faize Date   2016-04-23
Phone   0706059014 Province   Kabul
Email  
Region   کابل
Price   AFN Type  Jobs Category   Job seekers
فارغ تحصیل از رشته اقتصاد میباشم و شش سال تجربه کاری در بخش مالی و حسابداری دارم
ضرورت به وظیفه به صورت پارت تایم ( بعد از وقت ) می باشیم. اگر کارمند ضرورت دارید لطفاً با ما در تماس شوید
4290 5418