3766 6278
خدمات اخذ ویزه ترکیه به زودی و ضمانت کامل
Name   نورالله Date   2016-06-18
Phone   0766206070 Province   Whole Afg
Email  
Company   Emirate Arab Travel Service
Region   کلوله پشته کابل افغانستان
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  3,800 $ Type  Information Category   Travel
سلام هموطنان عزیز !

شرکت سیاحتی و توریستی امارات عرب :
خدمات اخذ ویزه کشور ترکیه را به شما هموطنان که قصد سفر به ترکیه را داشته باشین به زودترین فرصت برای تان اخذ مینماید
1: در مدت 10 روز ویزه گرفته میشود
2: قیمت ویزه 3800 دالر امریکایی
3: ویزه سیاحتی بوده برای سه ماه

نوت : برای معلومات مزید لطف نموده به شماره و یا ایمیل آدرس ذیل به تماس شوین


شماره : 0786238067
ایمیل آدرس :[email protected]
3766 6278