4316 5392
كلكين دروازه pvc ،المونيمي با 30 سال وارنتي از و 10 سال خدمات رايگان
Name   شركت توليدي Pvc افغان استانبول گروپ Date   2016-04-21
Phone   0786666686 Province   Kabul
Email  
Company   افغان استانبول گروپ
Region   چاراهي سليم كاروان بلاك نوي گلستان جوهر پلازا
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   Unspecified price Type  For Sale Category   Construction Material
شركت توليدي افغان استانبول گروپ با 12 سال تجربه كاري.
و كارمندان فني و مسلكي با تجربه ده ساله در عرصه Pvc .
وارنتي از رنگ مواد Pvc مدت 30 سال
خدمات رايگان بعد از نصب مدت 10 سال
گرانتي از تركي بودن مواد Pvc و پرزه جات آن .
خصوصيات Pvc
عايق گرما و سرما
سوند پروف
إنتي مكروبيال
با داشتن شيشه هاي دو جداره و يك جداره.
قابليت شستشو.
بيدون ضرورت به رنگ
داراي رنگ سفيد و چارمغزي
انتقال نصب كاري رايگان توسط كارمندان شركت
Page Facebook ...Afghanistanbulgroup Pvc
آدرس : چاراهي سليم كاروان بلاك نوع گلستان جوهر پلازا
شماره تماس: 0786666686/0791599999
4316 5392