4708 5328
ضرورت به وظیفه دارم
Name   محمد ظاهر Date   2016-04-17
Phone   0780450408 Province   Kabul
Email  
Region   Kabul
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price   AFN Type  Jobs Category   Job seekers
با عرض سلام

من با سابقه 8 ساله تجربه کاری در ارگانهای داخلی و خارجی فعلا بیکار هستم. مهارت ها و تجارب من بخش های اداری، ترجمه و تدریس زبان انگلیسی می باشد.
4708 5328