3461 6580
اخذ ویزه رومانیا در مدت 25 روز از کشور هندوستان
Name   AHMAD Date   2016-07-08
Province   Whole Afg
Email  
Region   Aadhunik chanber, East patel Nagar New Delhi
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  5,500 $ Type  For Sale Category   Travel
اخذ ویزه رومانیا در مدت 25 روز از کشور هندوستان اسناد:

اسناد:
استدمنت یا صورت حساب بانکی و عدم مسئولیت جرمی (یا تصدیق پولیس)
قیمت 5500 دالر فی نفر
اجرا ویزه فاملیی از طفال زیر سن ده ساله 50 فیصد.

اخذ ویزه ترکیه در مدت 20 روز از کشور هندوستان :

اسناد:
استدمنت بانگی و عدم مسئولیت جرمی (یا تصدیق پولیس)
قیمت 3500 دالر فی نفر صرف فامیلی اجرا میشود اطفال 60 فیصد.

و همچان با پاسپورت افغانی ویزه چین جاپان و کوریا کمبودیا قابل اجرا میباشد.

برای معلومات بیشتر میتوانید از طریق سکایپ یا وایبر ذیل با ما به تماس شوید.

skype id: shafaq.bluedream1
Viber: 00919582151602
3461 6580