4744 5281
موسسه تحصیلات عالی صابر
Name   خالد Date   2016-04-13
Phone   0794810101 Province   Kabul
Email  
Company   موسسه تحصیلات عالی صابر
Region   حصه سوم خیرخانه وسط سه راهی خواجه بغر و هوتل پروان
Amtaa
Price   Unspecified price Type  Information Category   Education
آگاهی!
موسسه تحصیلات عالی صابر افتخار دارد که در عرصه تعلیم و تربیه اولاد وطن با معایر های پذیرفته شده وزارت محترم تحصیلات عالی کشور شروع به فعالیت نموده و در رشته های ذیل برای سال تعلیمی 1395 محصل می پزیرد.
1:_ علوم سیاسی در دیپارتمنت های روابط بین الملل و اندیشه های سیاسی.
2:_ اقتصاد در دیپارتمنت های اداره/تجارت و اقتصاد تجارتی
با 30% تخفیف،
و با پیشکش ویژه مجانی:
* داخله
*استفاده از کتابخانه
*انترنت*
فیس امتحان*
پارکنگ وسایط
آدرس: حصه سوم خیرخانه، وسط سه راهی خواجه بغرا و هوتل پروان ( کابل-افغانستان)
شماره های تماس: 0794810101
4744 5281