5704 3659
آپارتمان فروشی به مساحت 200 متر مربع دارای پنج اطاق کلان سه تشناب عصری
Name   Rohullah Date   2017-06-13
Phone   0789283322 Province   Kabul
Region   جای ریس دارالامان
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  90,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
یک باب آپارتمان فروشی به مساحت 200 متر مربع واقع جای رئیس دارالامان که دارای پنج اطاق کلان سه تشناب عصری یک آشپزخانه عصری سه بالکن کلان و یک دهلیز کلان و کلکین های پی وی سی و دروازه ورودی ترکی و در نبش منزل سوم که از سه طرف آفتاب رخ میباشد به قیمت 90،000 $با کمی جور آمد به فروش رسانیده میشود کسانی که خریدار است به شماره ذیل 0789283322 در تماس شوند وسلام
5704 3659