4481 5227
ضرورت به یک تن کارمند مالی
Name   شرکت مدرن میتود Date   2016-04-10
Phone   0790666444 Province   Kabul
Email  
Region   کابل
Price   AFN Type  Jobs Category   Job seekers
شرکت مدرن میتود به یک تن کارمند مالی ضرورت دارد که حد اقل تجربه کاری دو ساله درین بخش داشته باشد
4481 5227