4833 5192
امتیازدو باب دوکان
Name   ahmad shah sabiss Date   2016-04-09
Phone   0781108855 Province   Kabul
Email  
Region   سرک سوم کارته نو منتظر بزنس سنتر
Price  25,000 $ Type  For Sale Category   Shops
دو باب دکان جوره در منتظر بزنس سنتر در بهترین موقیعت به فروش میرسد البته امتیاز ان . به شماره های ذیل در تماس شوید 0789300020و 0781108855البته قیمت نهایی میباشد .
4833 5192