6250 3113
آپارتمان فروشی پنج اطاقه 200 متر مربع
Name   Rohullah Date   2017-04-11
Phone   0789283322 Province   Kabul
Region   جای رئیس دارالامان
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  90,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
یک باب آپارتمان دارای پنج اطاق کلان سه تشناب عصری سه بالکن کلان یک دهلیز کلان و یک آشپزخانه عصری بزرگ با میز های سنگی و تمام اطاق ها کلکین های پی وی سی و دروازه ترکی و برق رهایشی و آب مستقل و پارکینگ کلان برای چند موتر که مساحت آپارتمان مذکور 200 متر مربع میباشد که در نبش بلاک منزل سوم طرف قبله و از سه طرف آفتاب رخ میباشد به مبلغ 90،000 $با جور آمد به فروش رسانیده میشود کسانی که ضرورت دارد به این شماره تلفن 0789283322 به تماس شوند اسلام و علیکم
6250 3113