4949 5092
پایگاه خبر رسانی جاغوری نیوز
Name   Mihdi Ahmadi Date   2016-04-01
Province   Whole Afg
Email  
Company   Jaghorinews
Region   Ghazni
Amtaa
Price   Free Type  Information Category   Media
به نام پرودگار عالم!
بینندگان صفحه فیسبوک وبسایت خبری جاغوری نیوز سلام!
امید که همه تان در هرجایی از این کره خاکی که زندگی مینمایید شاد وخرم باشید.
از آنجاییکه همه تان میدانید که وبسایت خبری جاغوری نیوز قبلا یک وبلاگ شخصی بود و در ماه حوت 1392 بود که به منظور اطلاع رسانی و فراهم نمودن زمینه فعالیت و رشد مردم عزیز مان توسط آقایان محمدعلی رحمانی و مهدی احمدی ایجاد و در جمع وبسایتها پیوست.

امید که همه تان در این قسمت دست ما را گرفته و همکاری های خویش را از ما دریغ ننمایید!
پیش از پیش از همکاریهای تان سپاس!
مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز
http://Jaghorinews.com/
http://facebook.com/Jaghorinews
0093797675981
4949 5092