4980 5059
شاه عربی مبلین
Name   شاه عربی مبلین Date   2016-03-29
Phone   0700309414 Province   Whole Afg
Company   سادات سید هاشمی تجارتی شرکت
Region   د افغانستان په هر کونج کی او نمایندگی په 19 ولایاتو کی
Amtaa
Price   Unspecified price Type  For Sale Category   Spare parts
د عربی متحده ایالاتو کی جوړیږی او 100 فیصده خالص مبلین دی
4980 5059