4024 6001
اخذ ویزه دبی در مدت 8 روز با ضمانت کامل
Name   نورالله Date   2016-05-31
Phone   0766206070 Province   Whole Afg
Email  
Region   کلوله پشته کابل افغانستان
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price   $ Type  For Sale Category   Travel
سلام هموطنان عزیز !

شرکت امارات عرب این بار خدمات اخذ ویزه دبی را به شما هموطنان عزیز پیشکش میکند !
1: ویزه دبی ویزه سیاحتی میباشد برای یک ماه
2: ضمانت مالی نیز گرفته میشود !
3: ویزه در مدت 8 روز گرفته میشود !


جهت معلومات مزید لطف نموده به ایمل آدرس ذیل و یا به شماره تماس ذیل به تماس شوینایمل : [email protected]
شماره : 0786238067
4024 6001