4964 4744
دستگاه جوجه کشی تخم مرغ، دیجیتال اتومات
Name   دستگاه دیجیتال جوجه کشی مرغ Date   2016-03-03
Province   Kabul
Email  
Region   حوزه 6، منطقه گلخانه
Amtaa
Price  35,000 AFN Type  For Sale Category   Other Vehicles
این دستگاه با ظرفیت 400 دانه تخم مرغ دریک زمان و به مدت 21 روز جوجه تولید میکند.
قیمت این دستگاه 35000 هزار افغانی با کمی جور آمد می باشد.
ففط خریداران واقعی زنگ بزند.
4964 4744