5074 4634
یک عراده موتر سایکیل 125سی سی پامیر
Name   رحیم Date   2016-02-23
Phone   0744644674 Province   Kabul
Region   ناحیه شش بهادرخان
  I have totally ( 6 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  17,000 AFN Type  For Sale Category   Motorcycles
یک عراده موتر سایکیل 125سی سی پامیر کاملا ثابت با اسناد گمروکی به قمت زیل به فروش میرسد علاقه مند تماس بیگیره
5074 4634