5332 4527
اگر میخواهید عکس و فلم های تلیفون تانرا درتلویزیون ببینید ازین آله استفاده کنید
Name   حمزه یونیک الکترونیک Date   2017-09-26
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان آریانا مارکیت پهلوی مارکیت ابن سینا و مشعل
  I have totally ( 9 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  1,500 AFN Type  For Sale Category   Hardwares
تخفیف ویژه فقد 1500 افغانی
دونگل تصویری بدون لین برای تصویر و ویدیوهای جالبی تلیفون شما به تلویزیون، شما میتوانید با لین اچ دی ام ای خود این دونگل را به تلویزیون های خود وصل ساخته و مبایل خود را دونگل وصل بسازید تصاویر و ویدیو های موبایل تان را به بطور مستقیم تماشا و لذت ببرید.
5332 4527