600 7160
پاور بانک کانفلون 10000 MAH
Name   حمزه یونیک الکترونیک Date   2018-08-29
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان آریانا مارکیت مقابل قمندانی ولایت پهلوی ابن سینا و مشعل
  I have totally ( 12 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  1,200 AFN Type  For Sale Category   Hardwares
پاور بانک کانفلون 10000 MAH که مخصوص چارچ کردن مبایل های آیفون و گلکسی، ایپد و پبلیت میباشد که میتواند بایک بار چارچ کردن این پاور بانک چهار بار گلکسی و پنج بار ایفون را چارچ نمود برای معلومات به لینک داده شده کلیک نماید تا مطمئن شوید.
قیمت 1,200 افغانی
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس : ⬅️ ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
600 7160