504 4923
پاور بانک کانفلون 10000 MAH
Name   حمزه یونیک الکترونیک Date   2017-10-15
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان آریانا مارکیت مقابل قمندانی ولایت پهلوی ابن سینا و مشعل
  I have totally ( 13 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  1,200 AFN Type  For Sale Category   Hardwares
پاور بانک کانفلون 10000 MAH که مخصوص چارچ کردن مبایل های آیفون و گلکسی، ایپد و پبلیت میباشد که میتواند بایک بار چارچ کردن این پاور بانک چهار بار گلکسی و پنج بار ایفون را چارچ نمود برای معلومات به لینک داده شده کلیک نماید تا مطمئن شوید.

با داشتن اوت 1 امپیر و 2.1 امپیر
http://www.konfulon.com.kh/index.php/power-bank
504 4923