5872 4169
موتر بابری توربو مدل 1993 پلیت کمپیوتری کابل ، 8 سلند ، دارای تیلر دم ترک
Name   محمد عارف Date   2016-01-23
Phone   0787266015 Province   Kabul
Region   سرک نو ، گمرک
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  25,000 $ Type  For Sale Category   Trucks
Make  Benz Year  1993 Color  Blue
موتر باربری توربو 1993 با مشخصات ذیل میباشد.
8 سلند
پلیت کابل کمپیوتری
دارای تیلر دم ترک
پاور 1740

فروش عاجل برای تماس و معلومات بیشتر به شماره داده شده به تماس شوید.
قیمت این موتر باربری جور آمد دارد.
5872 4169