78 9624
مرطوب کننده کرستلی هوا مخصوص فصل زمستان
Name   حمزه یونیک الکترونیک Date   2017-01-18
Phone   0744478831 Province   Kabul
Region   ده افغانان مارکیت آریانا، جوار مارکیت مشعل و ابن سینا
  I have totally ( 25 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  700 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
مرطوب کننده کرستلی هوا ، جلد را مرطوب و از خشکی جلد در هر فصل چون زمستان جلوگیری میکند و از غبار ، خاک ، حساسیت ها جلد شما را نگهداری میکند.

بهترین وسیله برای درمان پزشکی چون عطر درمانی.

بسیار سبک و قابل انتقال به هرمکان.

تصفیه کننده هوا

بهترین وسیله برای درمان ریزش و روان درمانی
78 9624