4194 5831
دو باب آپارتمان ۲ اتاقه با مساحت ۶۳ متر مربع
Name   نجیب الله Date   2016-05-20
Phone   0794079928 Province   Kabul
Email  
Region   خواجه رواش ، شهرک معمار شهر
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  34,500 $ Type  For Sale Category   Apartments
دو باب آپارتمان ۲ اتاقه پهلویم هم با مساحت ۶۳ متر مربع هر کدام اش ، فروشی در شهرک خواجه رواش، معمار شهر، قصبه، منزل ۴، آفتاب رخ، که تمام پول آن تحویل ګردیده به قیمت نازل به فروش میرسد، خریدار واقعی به تماس شود..

نوت : قیمت هر کدام آن 34500 دالر که مجموعا میشود 69 هزار دالر
4194 5831