5594 4447
دارالوکاله عبدالوارث خپلواک و عبدالواجد ناصری
Name   عبدالوارث Date   2016-02-12
Phone   0799472172 Province   Kabul
Email  
Company   دارالوکاله عبدالوارث خپلواک و عبدالواجد ناصری
Region   ده افغانان آسمائی وات ، آسمائی پلازا منزل 5
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   Free Type  Information Category   Job seekers
دارالوکاله عبدالوارث خپلواک و عبدالواجد ناصری مصمم است که در بخش های زیر به هموطان عزیز خدمت نماید!
پیشبرد:دعوی جزائی،تجارتی،مدنی،فامیلی در محاکم و سایر مراجع
ترتیب: صورت دعوی، دفاعیه،اعتراض،دفع اعتراض، عرایض حقوقی و قرارداد بین شرکت های خصوصی و افراد خصوصی
5594 4447