4897 5152
صالون آرایشگاه مجهز ومدرن برای فروش عاجل
Name   Ahmad Date   2016-04-06
Phone   0790902903 Province   Kabul
Company   unique spa and saloon
Region   شهر نو کابل پارک مال
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  5,000 $ Type  For Sale Category   Shops
صالون آرایشگاه مجهز ومدرن برای فروش عاجل واقع پارک مال با عاید ماهانه بسیار خوب به قیمت مناسب به فروش می رسد .
مواد اصل وارد شده از ترکیه.
ماشین آلات مدرن
ماهی های زنده وارد شده از کسور تایلند .
4897 5152