2328 4244
یک عدد رستورانت سیار که از کانکس ایتالیوی ساخته شده است
Name   امان الله Date   2017-08-22
Phone   0797215216 Province   Kabul
Email  
Region   kabul
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  4,000 $ Type  For Sale Category   Hotels
یک عدد رستورانت سیار مجهز با تما وسایل ضروری یک رستورانت فست فوت یا غذا های زود پز که دارای تجهزات ذیل میباشد به قیمت 4000 دالر به فروش میرسد.
دارای میزهای مجهز آشپز خانه
یک دانه گریل یا تاوه گازی مخصوص رستورانتها - جدید
یک دانه منقل پنچ خان ای نکلی مخصوص رستورانتها - جدید
یک دانه دیگ چپس پزی چند خانه ای مخصوص رستوانتها - جدید
و دیگر تجهیزات ضروری یک رستورانت فست فوت یا برای غذاهای زود پز
رستوران مذکوز آماده استفاده میباشد و موقعیتش نظر به تقاضای خریدار تعین میشود.
2328 4244