7290 2735
عرضه کننده هرنوع نرم افزار های اصلی کمپیوتر
Name   وحیدالله یوسفی Date   2015-09-19
Phone   0093794708800 Province   Kabul
Email  
Company   فناوری تکنالوژی زون سبز
Region   حارث کمپیوتر پلازا، چهارراهی حاجی یعقوب، کابل افغانستان
Price   Type  For Sale Category   Softwares
انوع نرم افزار را میتوانید از ادرس ما با ضمانت کامل و کارکرد درست
آن بدست اورید:
Kaspersky Anti-Virus
Sophos
Ms Office
ٌWidows
وغیره
7290 2735