4240 5809
یک باب خانه سه منزله عصری دارای 9 اطاق ، 5 دوکان ، در نبش سرک قباله شرعی
Name   ميرويس Date   2016-05-19
Phone   0786171764 Province   Kabul
Email  
Region   بگرامی پروژه دولتی شاروالی مقابل مسجدحضرت محمد مصطفی (ص)
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  335,000 $ Type  For Sale Category   Houses
یک باب خانه سه منزله مجلل و عصری دارای 9 اطاق ، 5 دوکان ، در نبش سرک!
در هر منزل آشپزخانه های عصری ترکی
تشناب های جداگانه عصری پنج منگیت
کلکین ها دروازه ها داخل آشپزخانه ها مکمل از چوب ارچه کنر گچ کاری عمومی و نور مخفی سقف بام بالکن ها دهلیز ها
صحن حویلی پیشروی دوکان ها سنگ گرانیت سیستم
آنتن تلویزیون سیستم یوفون
سیستم کمره امنیتی و سیستم انترنت
گراچ برای سه موتر
قباله شرعی
مشخصات و سایز اتاق ها قرار ذیل اند.

دو اتاق مهمان خانه کلان و متوسط 1= 12× 4.5 2= 8 × 4
سه اتاق نیشمن 3= 6 × 4 4= 6 × 3.7
دو اتاق غذا خوری 5= 5.7 × 3.5 6= 5.5 × 3.5
دواتاق خواب 8= 4.5 × 3.5 9= 4.5 × 3.3

آدرس: پروژه دولتی شاروالی مقابل مسجدحضرت محمد مصطفی (ص).

شماره تماس 0786171764
4240 5809