2481 4091
انستیتیوت عالی افغان
Name   انستیتیو عالی افغان Date   2017-08-06
Phone   0780480020 Province   Kabul
Email  
Region   آدرس:سرک دوازدهم قلعه فتح الله خان متصل پشتنی بانک
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   Type  Information Category   Education
انستیتیوت عالی افغان یک نهاد مستقل بوده و با بیش از ده سال سابقه کاری در بخش تعلیم و تربیه در خدمت هموطنان عزیز میباشد
و در بخش های ذیل شاگرد میپذیرد:
1. محاسبه بشکل عملی ، کویک بوک ، پیج تیری ، تالی و غیره
2.آی تی و نیت روکینگ
3. گرافیک دیزاینینگ
4. تدوین و فلم سازی
5.مایکروسافت آفس 2007 ، 2010 و 2013
6.مایکروسافت ویندوز 7 ، 8 و 10
7.دیتابیس و پروجیکت
8.زبان های کمپیوتر
9.آموزش انترنت
10.زبان انگلیسی
2481 4091