1946 8110
نصب QuickBook برای کمپنی ها ، موسسات و شرکت ها برای سیستم حسابداری
Name   Gul Mohammad Qassimy Date   2019-03-12
Phone   0780095096 Province   Kabul
Email  
Company   انستیتیوت عالی افغان
Region   سرک دوازدهم قلعه فتح الله خان متصل پشتنی بانک
  I have totally ( 4 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price   Type  Information Category   Services
نصب نمودن QuickBooks و دیگر نرم افزار های محاسبه برای سیستم حسابداری کمپنی ها ، شرکت ها ، موسسات ، پوهنتون های خصوصی ، مکاتب خصوصی و دیگر نهاد های دولتی و غیر دولتی نظر به ضرورت شما اجرا میگردد.

برای معلومات بیشتر به شماره بالا به تماس شوید.
1946 8110