3223 6468
استارت فابریکه پفک نمکی - سازنده خط تولید پفک
Name   سرداری Date   2016-06-28
Phone   00989353958208 Province   Whole Afg
Email  
Region   iran - zanjan
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  72,000 $ Type  For Sale Category   Other Vehicles
ساخت خط تولید پفک نمکی
ساپورت قطعات و مواد اولیه تولید شامل( سیلندر و ماردون و بلغور ذرت و سلفون بسته بندی) از بهترین برند های ایران.
نصب و راه اندازی و آموزش.
قیمت فقط جهت ساخت خط تولید می باشد .
3223 6468