9454 587
داغ‌ترین گزارش در مورد کمیته ملی المپیک و یکی از فدراسیون‌ها روز شنبه
Name   هفته نامه خط سرخ Date   2015-02-26
Phone   0787922083 Province   Kabul
Region   کابل
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price   Unspecified price Type  Information Category   Media
هفته نامه خط سرخ مصمم است تا در شماره نخست خود روز شنبه گزارش موثقی را در مورد کمیته ملی المپیک و یکی از فدراسیون‌های این کمیته منتشر کند. مسئولان این رسانه امیدور است تا با انتشار این گزارش از حقایق که تاکنون در سایر رسانه‌ها منتشر نشده است رسالت خود را در برابر تمام هموطنان انجام دهد. برای مطالعه این گزارش امیدوارم هفته‌نامه خط سرخ در دسترس تمام خوانندگان قرار گیرد و ثانیاً شما می‌توانید ما را در فیسبوک دنبال کرده و این گزارش را مورد مطالعه قرار داده و از وضعیت موجود آگاه شوید. آدرس فیسبوک ما: www.facebook.com/khattesorkh
هفته نامه خط سرخ
تشکر
9454 587