10026 15
یک عراده موتر تویوتا کرولای جگری 1997 ثابت دارای AC فعال و سیستم گاز فارسینگی
Name   Mohammad Latif Latifi Date   2015-01-03
Phone   0797119911 Province   Kabul
Email  
Region   وزیر محمد اکبر خان کابل افغانستان
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  6,400 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Toyota Year  1997 Color  Maroon Gear  Automatic
Fuel  Petrol Km  10000-25000
یک عراده موتر کرولای جگری 1997 ثابت دارای AC فعال و سیستم گاز فارسینگی ماشین 4ًًَA پلیت -4 اسناد تا ثور 1396 پاک است ویل کپ تایر تقریبا جدید و سویچبورد بادامی و قطعه بلند
10026 15