10044 9
یک باب اپارتمان 3 اطاقه کرایی
Name   نعمت الله Date   2015-01-02
Phone   0787992491 Province   Kabul
Region   شهرك اريا
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Rent  600 $ Type  For Rent Category   Apartments
يك ابارتمان سه اطاقه شامل دو صالون و يك اطاق خواب دو تشناب و يك اشبز خانه در بلاك c18 جديد اعمار كرديده منزل 4 مركز كرمي فعال بوده
10044 9