10051 2
یک عراده موتر کرولا سراچه چرمنی خانګی بسیار ثابت مدل 1996
Name   Samim Date   2015-01-01
Phone   0793780590 Province   Kabul
Region   Khushal khan, District # 5, Kabul
  I have totally ( 6 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  9,000 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Toyota Year  1996 Color  White
Fuel  Petrol Km  100000-125000
یک عراده موتر کرولا سراچه چرمنی خانگی بسیار ثابت بدون تکر وکدام عوارض دیګرداخلی وخارجی به رنګ سفید ماشین ۴۴ دبل پلیت منفی ۴کابل اسناد سه ساله پاک شیشه ساده به قیمت ۹۰۰۰هزاردالر امریکای به فروش میرسند علاقمندان به شماره ذیل تماس بګیرند ۰۷۹۳۷۸۰۵۹۰
10051 2