5794 778
ليسه عالي خصوصي بين المللي نور
Name   ليسه عالي خصوصي نور Date   2016-10-02
Province   Kabul
Email  
Company   ليسه عالي خصوصي بين المللي نور
Region   سرك پنجم سيلوي مركزي ( ايستگاه اخير دانشگاه كابل)
Amtaa
Price   Type  Information Category   Education
ليسه عالي خصوصي نور با داشتن هشت سال تجربه كاري و باداشتن استادان مجرب و ورزيده با فضاي بزرگ تفريحي و آرام آماده پزيرش از صنوف آمادگي الي صنوف دوازدهم از طبقه إناث و زكور در صنوف جداگانه براي سال تعليمي جديد ميباشد.
5794 778