253 10208
لفت و زینه برقی
Name   لفت و زینه برقی کانی در افغانستان Date   2021-04-21
Phone   0700271648 Province   Kabul
Email  
Company   شرکت ساختمانی خان
Region   دفتر 22 منزل 4 عنابه بسنز سنتر چهاراهی دهن باغ کابل افغانستان
Amtaa
Price   AFN Type  For Sale Category   Construction Material
گروپ شرکت های خان فعالیت خود را از سال 2003 تحت مجوز AISA D-23614 آغاز کرد. از سال 2015 بدینسو نماینده رسمی لفت کانی در افغانستان است.شرکت کانی فعالیت خود را از سال ۱۹۱۰ در کشور فنلند آغاز و حالا به عنوان یک شرکت پیشتاز درعرصه صنت لفت، زینه های اتومات برقی و دروازه های اتوماتیک ساختمان و همچنان با پیشنهاداتی درعرصه مراقبت و نوسازی لفت برای افزایش قیمت ساختمان می باشد. شرکت کانی در سال 2020 میلادی 9.9 میلیارد یورو فروشات و در پایان سال بیشر از 60،000 کارمند داشت.
253 10208