881 9580
تولید کننده کلکين و دروازه های پی وی سي با 20 سال ورنتی
Name   اربکان پی وی سی کمپنی Date   2020-05-06
Phone   0799632454 Province   Whole Afg
Email  
Region   احمد شاه بابا مینه ارزانقیمت چهاراهی محبس جوار شفاخانه اخلاص
  I have totally ( 4 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price   Type  For Sale Category   Construction Material
لکین هاي PVC، کلکین هاي تميز
از خصوصيات سطحي کلکین و دروازههاي PVC آنست كه قابليت توليد در رنگ هاي مختلفي را داشته و در عين حال به سادگي به كمك محلول هاي شوينده خانگي و آب تميز مي شوند و بر خلاف کلکین هاي چوبي و آلومينيومي خش را در سطح خود نشان نداده و بنابراين نياز به هرگونه جلا و رنگ آميزي و تعميرات دوره اي ندارد. اين خصوصيت از ديدگاه زيبائي و افزايش جلوه بنا نيز حائز اهميت است . ضمن آنكه هزينه هاي رنگ آميزي اوليه نيز در اين کلکین ها به كلي حذف مي شوند ودر صورت تقاضاي مشتري، پروفيل کلکین مي تواند به صورت رنگي توليد شود.
ادرس : ارزانقیمت چهاراهی محبس جوار شفاخانه اخلاص کابل افغانستان
Emil: arbakanpvc@gmail.com
eng_sharafzai@hotmail.com
(0) 0093 799632454
(0) 0093 787030554
881 9580