75 9783
مـاسـاژ دهــنده بـرقـی برای سیت موتر و کوچ
Name   حمزه یونیک Date   2020-07-18
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   چهاراهی پل سرخ روبروی پوهنتون رابعه بلخی کوچه دوم سرای غزنی
  I have totally ( 31 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  1,400 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
مـاسـاژ دهــنده بـرقـی برای سیت موتر ، کوچ و چوکی با کـارکـرد عــالـی
دیـگر ازخــسته گـی هـای روزمـره، دردهـای عضـلات و کمر رنـج نـبریــد.
باکـارکـردهـای مختـلـف، آسان وسریع (ماساژدهنده شانه ، کمر، ماساژ دهنده برای ازبین بردن چربی های اضافی اطراف شکم)
قیمت 1400 افغانی
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس : ⬅️ چهاراهی پل سرخ روبروی پوهنتون رابعه بلخی کوچه دوم سرای غزنی
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
75 9783