پرسش و پاسخهای متداول
در این قسمت شما می‌توانید پرسشهای که به صورت مکرر مطرح می‌شوند را مشاهده نمایید. برای دیدن پاسخ هر یک، بالای آن کلیک کنید.

1. آیا میتوانم اعلانم را تجدید و با حذف نمایم ؟

بلی، و قتی اعلان تان نشر شد شما یک ایمیل دریافت خواهید کرد که در آن لینک برای حذف و تجدید اعلان شما وجود دارد. روی لینک مربوطه برای حذف و یا تجدید اعلان تان کلیک کنید.

2. اگر اعلان خویش را سهواً حذف نمودم چی باید کنم تا دوباره در وبسایت ظاهر شود؟

بعد ازینکه اعلان تانرا حذف نمودید، یک ایمیل دریافت خواهید کرد. اگردر جریان دو روز آن ایمیل را دوباره به ما بفرستید، اعلان تانرا نشر خواهیم کرد. در غیر صورت اعلان تان قابل دریافت نخواهد بود.

3. بعد از فروش جنس اعلان شده چی باید کنم که مراجعین برایم زنگ نزنند ؟

میتوانید اعلان تانرا از طریق ایمیل که از ما دریافت نموده ایدحذف نمایید.

4. اعلانیکه من فرستاده بودم نشر نشد، علت آن چیست ؟

شاید اعلان شما در مطابقت با قانون و پالیسی امتعه نبوده باشد و یا شاید اعلان تانرا از طریق پیام تلیفونی ( اس ام اس ) تائید نکرده باشید.

5. برای چه مدتی اعلاناتم در امتعه قابل دید خواهد بود ؟

امتعه، اعلانات شما را برای مدت دو ماه نشر میکند. اگر میخواهید اعلان تان به صورت دوامدار در وبسایت باشد باید اعلان تانرا از طریق ایمیل که از ما دریافت نموده اید تجدید نمایید.

6. چطور میتوانم اعلانم را تائید کنم ؟

توسط همان تلیفون که شماره آنرا در اعلان تان درج نموده اید ، برای ما پیام تلیفونی (اس ام اس) بفرستید. نام تان را در پیام نوشته به و شماره ذیل بفرستید : 0778207782