اعلانات ویژه

تعداد : 87
Laptop 531 dell
7,000 افغانی
کمپیوتر فروشی کابل 2017-04-21 5:24 pm
Smart scan
3,500 افغانی
کمپیوتر فروشی کابل 2017-04-15 09:04 am
loptop core 2 duo
6,000 افغانی
کمپیوتر فروشی کابل 2017-04-12 12:58 pm
HP Desktop
3,850 افغانی
کمپیوتر فروشی کابل 2017-03-11 11:41 pm
لست اعلانات نظر به کتگوری
موتر (1387) موترسیکل (9) بایسکل (6) تراکتور (2) موتر های باربری (12) پرزه جات (20)
دیگر عراده جات (15) خانه (328) زمین (121) دُکان (51) اَپارتمان (264) فرنیچر (52)
تلیفون (267) کمپیوتر (87) کامره (23) تلویزیون (13) نرم افزار (9) سخت افزار (101)
بازی کمپیوتری (54) رسانه ها (10) وغیره آلات برقی (88) آموزش (33) خدمات (85) کارمند (67)
کارفرما (31) سفر (82) هوتل ها (12) وسایل دفتر (16) حیوانات (12) وغیره (133)
وسایل خانه (119) مواد ساختمانی (52) لباس (10) صحت (33) زیورات (9) وسایل ورزش (18)
لست اعلانات نظر به ولایت
کابل (3409) هرات (23) بلخ (70) قندهار (9) ننگرهار (38) نورستان (0)
کنر (0) نيمروز (1) هلمند (0) وردك (0) خوست (1) دایکندی (1)
زابل (2) سر پل (0) سمنگان (0) غزنی (8) غور (0) فارياب (1)
لوگر (0) فراه (0) کندز (1) كاپيسا (1) ارزگان (0) بادغيس (0)
لغمان (0) بامیان (1) بدخشان (0) بغلان (1) پروان (1) پكتيا (0)
پكتيكا (0) پنجشیر (2) تخار (3) جوزجان (0) تمامِ افغانستان (58)
free counters