اعلانات ویژه

تعداد : 152
Dell Optiplex 7040 MT
37,000 افغانی
کمپیوتر فروشی کابل 2018-06-23 08:21 am
Computer Dell Core i5
12,500 افغانی
کمپیوتر فروشی کابل 2018-05-29 09:29 am
hp lap top
5,000 افغانی
کمپیوتر فروشی کابل 2018-05-07 08:39 am
Computer dv 5 hp
10,000 افغانی
کمپیوتر فروشی کابل 2018-05-05 3:20 pm
Dell Optiplex 755
16,000 افغانی
کمپیوتر فروشی کابل 2018-04-17 12:11 pm
لست اعلانات نظر به کتگوری
موتر (2796) موترسیکل (51) بایسکل (23) تراکتور (2) موتر های باربری (24) پرزه جات (30)
دیگر عراده جات (34) خانه (729) زمین (246) دُکان (110) اَپارتمان (650) فرنیچر (105)
تلیفون (487) کمپیوتر (152) کامره (42) تلویزیون (28) نرم افزار (19) سخت افزار (134)
بازی کمپیوتری (100) رسانه ها (19) وغیره آلات برقی (203) آموزش (78) خدمات (166) کارمند (112)
کارفرما (47) سفر (121) هوتل ها (24) وسایل دفتر (26) حیوانات (27) وغیره (258)
وسایل خانه (211) مواد ساختمانی (98) لباس (19) صحت (71) زیورات (12) وسایل ورزش (44)
لست اعلانات نظر به ولایت
کابل (6889) هرات (35) بلخ (137) قندهار (12) ننگرهار (70) نورستان (1)
کنر (2) نيمروز (1) هلمند (1) وردك (1) خوست (4) دایکندی (1)
زابل (1) سر پل (0) سمنگان (1) غزنی (14) غور (0) فارياب (1)
لوگر (2) فراه (0) کندز (3) كاپيسا (1) ارزگان (0) بادغيس (0)
لغمان (0) بامیان (3) بدخشان (3) بغلان (6) پروان (5) پكتيا (0)
پكتيكا (3) پنجشیر (2) تخار (4) جوزجان (2) تمامِ افغانستان (93)
free counters